Gà ta mào cờ chân to ( ta lai 020) – Gà giống Việt Cường

Giá: Liên hệ

Phân bố rộng toàn miền đất nước nhưng đã bị pha tạp nhiều, sắc lông không đồng nhất. Gà mái có màu vàng, nâu, nâu nhạt, đen hoặc lốm đốm hoa mơ.

 

Xem thông tin liên hệ Nhấn để gọi ngay - 038.9999.343