Gà AI Cập siêu trứng tỷ lệ đẻ kéo dài lên tới 98 %

Giá: Liên hệ

Xem thông tin liên hệ Nhấn để gọi ngay - 038.9999.343